Speak Up! | Interviu su “Speak Up” lektorėm
kalbu, mokykla, anglu, rusu, ispanu, prancuzu, vokieciu, italu, speakup, moderni
2666
post-template-default,single,single-post,postid-2666,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-2435
 

Interviu su “Speak Up” lektorėm

  • Jau daugiau nei 4 metus dėstote „Festo“ darbuotojams vokiečių ir anglų kalbas. Kaip manote, kuo kursai su „Festo“ skiriasi nuo kitų jūsų dėstomų kursų?

Anelė: Festo darbuotojams dėstau vokiečių kalbą. Šie kursai nuo įprastų skiriasi tuo, jog yra orientuoti į kalbą, komunikaciją ir kultūrą darbe. Mokinių tikslas –  ne tik įgyti tvirtus kalbos pagrindus, bet ir susipažinti su vokiečių verslo kultūra. 

Vaida: „Festo“ įmonėje ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam suformuotų kalbos įgūdžių pritaikomumui, todėl ypač svarbu, ar įgyti gebėjimai padės konkrečiai komunikacijai darbe realiu laiku. Nuo pat pirmos pamokos su mokiniais kalbamės, kaip įgytus kalbos įgūdžius galės pritaikyti savo profesiniam tobulėjimui darbovietėje. Dėl šio poreikio kursai yra ypač interaktyvūs, leidžiantys mokiniams dalyvauti visose pamokos dalyse nuo savo pasiruošimo pamokai aptarimo iki dalijimosi grįžtamuoju ryšiu.

  • Ko mokosi „Festo“ darbuotojai ir kam reikia skirti daugiausiai dėmesio? 

Anelė: Mano mokiniai mokosi susikalbėti su kolegomis arba klientais iš vokiškai kalbančių šalių. Dėl to dažniausiai koncentruojamės į komunikaciją ir kultūrą. Visuomet kurso planą aptariame kartu su mokiniais ir, esant reikalui, įtraukiame į jį mokiniams aktualias temas. Pavyzdžiui, jeigu visa grupė yra IT specialistai, įtraukiame daugiau žodžių ir situacijų, susijusių su informacinėmis technologijomis. 

Vaida: Kiekvienas „Festo“ darbuotojas koncentruojasi į savo specialybei reikalingiausius įgūdžius: komunikaciją su klientais, bendravimą elektroniniais laiškais, susitikimų ir mokymų organizavimą ir kt. Kalbos mokymasis vyksta nagrinėjant aktualias situacijas. Savaime suprantama, kad niekas kalbos nesimoko dėl pačios kalbos. Mokiniai nori jaustis užtikrintai darbinėse situacijose, todėl iš karto leidžiame jiems ruoštis būtent toms situacijoms. 

  • Kokių reikalavimų reikia laikytis dėstant šiuos kursus? Kaip jie padeda sekti darbuotojų progresą, įsitraukimą? Kokie yra atsiskaitymai ir pamokų formatas?

Anelė: Labiausiai seku mokinių motyvaciją, užsibrėžimą ir gebėjimą įsisavinti naują medžiagą bei jos naudojimą kalboje. Visa tai vertinu kurso eigoje, tačiau konkretiems kalbos įgūdžiams patikrinti paruošiu du atsiskaitymus. Į juos įeina įvairios užduotys: klausymo, gramatikos, sintaksės, teksto suvokimo, rašymo, žodyno bei kalbėjimo. 

Pamokų formatas yra standartinis: pradedame nuo trumpo pokalbio apie dieną ar savaitgalį, pasitikriname namų darbus, tuomet pristatau temą ir apžvelgiame naują žodyną ir (ar) gramatiką, susijusius su nagrinėjama tema. Prie teorijos iš karto prijungiu praktiką (dažnai mokinius skatinu savarankiškai formuluoti taisykles, susigalvoti savo pavyzdžių). Galiausiai užbaigiame pamoką įvairiais pratimais, taikydami išnagrinėtą teoriją ir žodyną. Kelias minutes pamokos gale skiriame aptarimui bei papildomiems klausimams. 

Vaida: Kursą sudaro 20 pamokų, kurių pradžioje kartu su mokiniais nusistatome tematiką ir poreikius. Progresui sekti organizuojami tarpinis ir baigiamasis įgūdžių įvertinimai. Didžioji jų dalis atliekama žodžiu, t. y. užduočių metu mokiniai demonstruoja, kokius naujus įgūdžius įgijo kurso metu: kaip paįvairino savo žodyną ir ar geba jį naudoti komunikacijos metu, kaip patobulino kalbos struktūras ir sakinių konstrukciją ir, svarbiausia, kaip šie kalbiniai įgūdžiai padėjo tobulinti įgūdžius, reikalingus specifinėse darbinėse situacijose. Taip pat yra atliekama praktinė dalis raštu, padedanti įvertinti verslo komunikaciją. Po šių atsiskaitymų mes ir mokiniai aiškiau galime įvertinti padarytą progresą, nuspręsti, kur dar reikia padirbėti ir į ką koncentruotis toliau mokantis. 

  • „Festo“ darbuotojai mokosi trijų semestrų (rudens, žiemos, pavasario) principu. Ar tokie „mokslo metai“ yra efektyvus pasirinkimas kursams, ar mokiniai nepavargsta?

Anelė: Manau, jog toks pasirinkimas yra efektyvus, kadangi kuo didesnė pertrauka tarp kursų būna, tuo sunkiau mokiniams vėl „įsivažiuoti“ į mokymosi režimą. Dar nėra dar tekę susidurti su pavargusiais nuo kursų mokiniais, Dažniau nutinka taip, kad mokinys praleidžia kažkurį kursą ir nori ar net turi kartoti prieš tai jau praeitą kursą, nes yra daug primiršęs.  

Vaida: Manau, kad tai labai geras pasirinkimas, nes mokiniams sudaroma galimybė išlaikyti nuoseklumą mokantis, kuris yra labai svarbus formuojant bet kokius įgūdžius. Kurso intensyvumas, mokantis du kartus per savaitę, taip pat labai geras pasirinkimas, nes pakanka laiko pasiruošti pamokoms ir tuo pačiu jausti gerą ritmą iš praktinės pusės, nes ne visi mokiniai turi galimybę anglų kalbą vartoti darbo vietoje.

  • Kokie yra „Festo“ darbuotojai kaip mokiniai?

Anelė: Kaip mokiniai „Festo“ darbuotojai neretai yra labai motyvuoti ir aktyvūs. Grupėse mėgsta tarpusavy dalintis idėjomis, medžiaga ir kultūrine patirtimi. Daug dalykų ir iš jų pačių esu išmokusi! Žinoma, atsiranda vienas kitas, kuriam sunkiau sekasi arba kuris šiek tiek tingi mokytis. Tačiau kartais silpnesni mokiniai tokią pažangą padaro, jog visus grupėje nustebina ir tampa pavyzdžiu kitiems.  

Vaida: „Festo“ mokiniai yra labai motyvuoti ir atsakingi. Nors ir turi daug darbinės atsakomybės, visada suranda laiko ne tik pamokoms, bet ir joms pasiruošti. Jie suvokia, kad yra patys atsakingi už savo mokymąsi, ir šiuo savo požiūriu formuoja naują mąstymo srovę, kurios pagrindinės vertybės yra mokymasis visą gyvenimą, smalsumo vedamas tobulėjimas ir augimo mąstysena. Mokiniai tolerantiški ir supratingi, mokosi vieni iš kitų ir dalinasi savo idėjomis, taip padėdami nuolat atnaujinti ir tobulinti šiuos kursus.